Váš vybraný dotaz z naší poradny

Dotaz z poradny BEZPEČÁCI.CZ

Jak často se musí provádět lékařské prohlídky zaměstnanců?

Tyto lhůty určuje kromě dalšího vyhláška 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách. Stanovuje, že perioda lékařských prohlídek se řídí kategorií práce a věkem pracovníka.

Kategorie práce
věk do 50 let věk nad 50 let
1 6 let 4 roky
2 5 let 3 roky
2 riziková a 3 2 roky 2 roky
4 1 rok 1 rok

Je zjevné, že může dojít k situaci, kdy zdravotní prohlídka zaměstnance, který má čerstvě dovršit 50 let, ze dne na den propadne. Legislativa na tuto situaci myslí. Nechá se doběhnout původní delší lhůta a až půjde zaměstnanec na následující prohlídku, bude vystavena se lhůtou kratší.

Poslední aktualizace dne 14.03.2016, Roman A. Masaryk

Jdi zpět