Váš vybraný dotaz z naší poradny

Dotaz z poradny BEZPEČÁCI.CZ

Jak je to s úrazovým pojištěním při dohodách o provedení práce?

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání se vztahuje na všechny zaměstnance a to jak na ty v pracovním poměru, tak i na ty, kteří konají práce na základě dohod mimo pracovní poměr (sohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti).

Pojistné je vždy odvozeno z vyměřovacích základů mezd, tvoří určité promile (nejčastěji 5.6) kvartálně. Minimální výše pojistného je stanovena na 100,- Kč kvartálně. Právě toto pravidlo se uplatní, pokud by měla Vaše firma jen „dohodáře”, kde není pojistné na základě čeho stanovit. Bez ohledu na jejich počet budete platit pojistné 100,- korun kvartálně a v případě pracovního úrazu dohodáře bude plněno stejným způsobem jako při pracovním úrazu zaměstnance.

Poslední aktualizace dne 14.03.2016, Roman A. Masaryk

Jdi zpět