Váš vybraný dotaz z naší poradny

Dotaz z poradny BEZPEČÁCI.CZ

Jak se projeví nový Občanský zákoník v BOZP?

Stanovisko MPSV k odškodňování PÚ

Nový občanský zákoník mimo jiné zrušil vyhlášku 440/2001 Sb. o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, která se uplatňuje u odškodňování převážné většiny pracovních úrazů. Množí se tedy oprávněně dotazy, jak se bude postupovat nyní. Jelikož Zákoník práce uvádí v přechodných opatřeních, že do doby nabytí účinnosti právní úpravy úrazového pojištění se postupuje podle vyhlášky 440/2001 Sb., bude se v oblasti pracovního práva i nadále postupovat podle této zrušené vyhlášky.

Přikládáme i stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí, které k uvedené záležitosti zaslalo pojišťovně Kooperativa.

A protože toto byla jediná zásadní změna, kterou v této oblasti NOZ přinesl, je odpověď na Vaši otázku: Nijak.

Poslední aktualizace dne 01.05.2015, Roman A. Masaryk

Jdi zpět