Váš vybraný dotaz z naší poradny

Dotaz z poradny BEZPEČÁCI.CZ

Jaký nejmenší rozsah BOZP a PO doporučujete?

Říkáme tomu Šťastná 13 k BOZP a PO bez flastru. Je to následujících 13 kroků, které jsou společné pro všechny zaměstnavatele bez výjimky. V závislosti na Vámi vykonávaných činnostech mohou být samozřejmě i další požadavky (sklad, autodoprava, stavební práce apod.). Jestli jste administrativní nebo obchodní firma, pravděpodobně nedostanete pokutu, pokud splníte následující:

 • směrnice
 • identifikace rizik
 • kategorizace prací
 • osobní ochranné pracovní prostředky
 • začlenění dle požárního nebezpečí
 • školení
 • revize a kontroly
 • hasební technika
 • bezpečnostní značení
 • knihy (zejména kniha úrazů, požární kniha)
 • lékařské prohlídky
 • prověrky BOZP a preventivní požární prohlídky
 • docházka

Poslední aktualizace dne 27.03.2016, Roman A. Masaryk

Jdi zpět