Váš vybraný dotaz z naší poradny

Dotaz z poradny BEZPEČÁCI.CZ

Musí nový zaměstnanec k závodnímu lékaři nebo stačí praktik?

Vždycky je vhodnější návštěva poskytovatele pracovnělékařských služeb (dříve závodní lékař), protože má k Vaší firmě více informací. Je t lékař, který „kope” za Vás a pomůže Vám zodpovědněji nalézt případné překážky, pro něž nemůžete zaměstnance na danou práci přijmout. Na druhou stranu může od zaměstnance požadovat výpis z dokumentace od jeho praktického lékaře, čímž se situace poněkud zkomplikuje. Zdravotní prohlídky u praktických lékařů bývají také často levnější než u specialistů na pracovnělékařské služby. A teď už k dotazu.

V první řadě záleží na tom, do jaké kategorie je zařazena jeho práce v kategorizaci prací.

Jestliže je práce zařazena do kategorie první, stačí, aby zaměstnanec přinesl potvrzení od svého praktického lékaře.

Jestliže je práce v kategorii první a pracovník u Vás bude pracovat na základě dohody o provedení práce, nemusí jít na lékařskou prohlídku vůbec.

Všichni ostatní musí vždy k závodnímu lékaři.

Ať už je to jakkoli, lze doporučit vždy návštěvu Vašeho závodního lékaře. Stejně jej máte, protože legislativa ukládá povinnost uzavřít s ním smlouvu i v případě, že by podle uvedených kritérií nemusel provádět lékařské prohlídky. Stále zbývá velké množství činností, které je nutné provádět jeho prostřednictvím (pravidelné návštěvy pracoviště apod.)

Poslední aktualizace dne 01.05.2015, Roman A. Masaryk

Jdi zpět