Váš vybraný článek z našeho blogu

Článek z blogu BEZPEČÁCI.CZ

Firemní testování

vytvořil: Dana Masaryková

Firmy na 250 osob

Nejpozději od 12. března 2021 smí každý podnikatel nad 249 osob umožnit zaměstnanci osobní přítomnost na pracovišti. To vše ale za předpokladu, že v posledních 7 dnech zaměstnanec podstoupil PCR test, antigenní test nebo preventivní test přímo na pracovišti zaměstnavatele s negativním výsledkem. Tito zaměstnavatele musí zajistit antigenní testy nejpozději do 3.3.2021 – ať už prostřednictvím poskytovatele zdravotních služeb nebo nebo si budou testovat sami (testy prováděné laickou osobou) – s frekvencí 1 týden.

Pokud nebude zaměstnanec v daný den na pracovišti, test se provede až v den jeho příchodu. Zaměstnavatele musí vyzvat zaměstnance, aby takovéto testy podstoupili a to ve lhůtě od 5.3.2021. Pokud je zaměstnanec mimo pracoviště v rámci své obvyklé pracovní doby, absolvuje test jinde. To se netýká pracovníků na home office.

Firmy 50-249 osob

Osobní přítomnost zaměstnanců na pracovišti od 15.3.2021. 7 dní předtím musí každý zaměstnanec podstoupit test – PCR, antigen či test na pracovišti s negativním výsledkem. Zaměstnavatelé muís zajistit tyto testy nejpozději od 5.3.2021. Frekvence testování je 1 týden.

Není-li zaměstnanec v den testování přítomen, test se provede až v den jeho příchodu na pracoviště. Zaměstnavatel má povinnost vyzvat zaměstnance k testování od 8.3.2021. Pokud je zaměstnanec mimo pracoviště v rámci své obvyklé pracovní doby, absolvuje test jinde. To se netýká pracovníků na home office.

Společné pravidlo

Zaměstnanci mají povinnost testování podstoupit, s výjimkou osob, které již onemocnění prodělali a mají to laboratorně doložené. Tyto osoby už musí mít po karanténě, nejevit žádné známky onemocnění a od jejich pozitivního testu na Covid neuplynulo více, než 90 dní.

Provedení testu laickou osobou není zdravotní službou ve smyslu příslušných právních předpisů (test není prováděn zdravotnickým pracovníkem na náležité odborné úrovni v rámci poskytování zdravotních služeb), a samotný test, který je zdravotnickým prostředkem, nelze v případě použití laickou osobou uhradit z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Zde opět na Ministerstvu zdravotnictví neví levá ruka, co dělá pravá, neboť o den později zveřejnilo na svém webu tiskovou zprávu, z níž vyplývá, že bude poskytován příspěvek ve výši 60 korun na test, tedy maximálně 240 Kč měsíčně na zaměstnance.

V případě pozitivního záchytu bude výsledek nahlášen poskytovateli zdravotních služeb, který nařídí provedení PCR testu. Pokud bude výsledek pozitivní lze osobě nařídit izolaci dle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nařizování izolací a karantén a zahájit epidemiologické šetření s cílem nařídit karanténu všem osobám, které byly v epidemiologicky významném kontaktu s pozitivní osobou.

Zdroj: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-povinne-testovani-zamestnavatele-s-ucinnosti-od-3-3-2021-do-odvolani.pdf
1.3.2021

Jdi zpět