Kolik investujete do Komplexní služby

Kalkulačka: Komplexní služba

Více o balíčcích Komplexní služba a Komplexní služba Plus.

Vyplňte následující údaje a ihned uvidíte, na kolik přijde Komplexní služba pro Vaši firmu. Formulář vypadá složitě, ale většina z Vás pravděpodobně změní pouze počet zaměstnanců, případně zvolí nějaké rozšíření služby v závislosti na vykonávaných činnostech.

Rozšíření služby (mimo administrativní nebo obchodní činnosti)
Perioda obnovy Smlouvy*
Expresní provedení služby

Berete na vědomí, že vypočítaná cena je orientační a může se lišit. V praxi totiž do měsíční úhrady započítáváme všechny předem předvídatelné náklady (např. parkovné či dopravné), aby byla měsíční úhrada zcela předvídatelná a pokud možno neměnná. Kalkulačka také počítá s jednou návštěvou ročně, ale je možné, že vyplyne povinnost dvou kvůli zvýšenému požárnímu nebezpečí (pak máte ovšem od nás druhou zdarma a budete-li mít zadán požadavek dvou, kalkulačka Vám vrátí nadhodnocenou cenu). Chcete-li s námi konzultovat závaznou konečnou cenu, kontaktujte nás, prosím.

Poznámky k formuláři

Počet firem

Možná máte více firem, které sídlí ve společných prostorách a dělají podobné činnosti. Dokud je budeme moci obsluhovat společně, můžete mít mnohem výhodnější cenu než za každou zvlášť. Celková cena se rozpočítá a každá firma dostane svou vlastní fakturu.

Počet zaměstnanců

Do tohoto počtu započítejte všechny zaměstnance na hlavní pracovní poměr, „dohodáře” pracující více než 20 hodin týdně a statutární zástupce pracující více než 20 hodin týdně. Naopak se nezapočítávají OSVČ.

Rozšíření služby

Vyberte všechny další činnosti (kromě administrativy a obchodu), které se Vaší firmy týkají. Poslední volbu zaštrtněte mj. tehdy, když ve Vašich prostorách pro Vás pracuje dlouhodobě libovolný počet živnostníků.

Počet návštěv za rok

Ze začlenění dle požárního nebezpečí vyplyne, zda Vás budeme navštěvovat jednou nebo dvakrát ročně. Tyto návštěvy jsou vždy již obsaženy v základní službě, i když se cena nemění. Budete-li chtít návštěvy navíc (například kvartálně či měsíčně), budou za příplatek.

Perioda obnovy Smlouvy

Delší perioda, nižší cena. Bez ohledu na periodu Smlouvy je třeba provést všechny činnosti. Kratší smlouva nechává pro jejich splacení kratší čas a proto je měsíční částka vyšší.

Expresní provedení služby

Jestliže potřebujete službu opravdu rychle (inspekce, certifikace), budete muset mnohem více spolupracovat. Ale jde to.

Máte od nás revize elektrospotřebičů?

Kontaktujte nás ohledně ceny. Je pro Vás nižší.