Závodní lékař (pracovnělékařské služby) v balíčku

Balíček Komplexní služba Plus

Popis balíčku

Komplexní služba Plus je nejvyšší variantou běžně nabízených balíčků. Obsahuje všechny služby balíčku Komplexní služba a k tomu navíc služby poskytovatele pracovnělékařských služeb (závodní lékař), které také potřebujete. Balíček nabízíme společně s firmou MED POINT lékařské služby s.r.o., která poskytuje pracovnělékařské služby desítkám klientů z různých oborů podnikání. Většině zaměstnavatelů tento balíček zaručuje, že je plně postaráno nejen o BOZP a PO, ale také o pravidelné lékažské prohlídky jejich zaměstnanců a pracovišť.

Obsažené služby a produkty

 • Úvodní konzultace
 • Vstupní audit bezpečnosti práce a požární ochrany
 • Zavedení systému BOZP a PO
 • Vyhodnocení rizik
 • Vytvoření seznamů pro přidělování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
 • Kategorizace prací
 • Začlenení činností do kategorie dle požárního nebezpečí
 • Školení BOZP, PO a řidičů "referentů" (prezenční i internetové)
 • Školení první pomoci (prezenční, základní)
 • Revize elektrických spotřebičů
 • Základní označení únikových cest (tabulky včetně montáže lepením)
 • Umístění hasicího přístroje(ů) (včetně vstupní kontroly a označení značkou)
 • Zajišťování kontrol námi dodaných hasicích přístrojů (výměnou nebo prostřednictvím partnera)
 • Žlutá kniha (deník kontrol BOZP, požární kniha, kniha úrazů)
 • Pravidelná kontrola pracoviště
 • Provádění prověrek BOZP jednou ročně
 • Provádění preventivních požárních prohlídek ve lhůtách dle požárního nebezpečí
 • Poskytovatel pracovnělékařských služeb (závodní lékař)

Další služby navíc zdarma

 • Hlídání lhůt dozorovaných činností
 • Údržba a aktualizace veškeré dodané dokumentace
 • Mailové a telefonické poradenství
 • Zastupování při jednání s Krajskou hygienickou stanicí ve věci kategorizace prací
 • Asistence při kontrole Inspektorátem práce se zaměřením na BOZP