Váš vybraný článek z našeho blogu

Článek z blogu BEZPEČÁCI.CZ

Školení první pomoci v době koronaviru

vytvořil: Roman A. Masaryk

Milí zákazníci,

moc vám děkujeme za zájem a dotazy ke školení první pomoci.

Vzhledem k situaci v naší zemi v souvislosti s koronavirem Vás prosíme o posečkání s možnými termíny realizace. Školení obsahuje mimo jiné nácvik resuscitace, která zahrnuje nejen masáž srdce, ale také přímé vdechování do úst figuríny. To považujeme za podstatné a bez toho by školení nebylo úplné.

Počkejte tedy prosím, dokud se situace v naší zemi nedostane opět pod kontrolu, kdy budeme moci opět normálně žít i pracovat bez roušek.

E-learning nemáme v plánu, jelikož praktický výcvik, simulace a práce s figurínou Vašim zaměstnancům přinesou mnohonásobně větší zkušenosti a hlubší zapamatování a nelze je nahradit žádnou formou samostudia materiálů.

Jdi zpět