Ano, i Vy umíte zachránit život

Školení první pomoci

O co jde

První pomoc je opředena mnoha mýty, které se na ni nabalily v průběhu let. Většina lidí alespoň matně tuší, co v případě nutnosti udělat, ale mnoho nepomůže ze strachu, že by mohli postiženému ublížit. Nejvíc ovšem člověk často ublíží tím, že neudělá nic. Školení první pomoci můžete absolvovat v základní a zážitkové variantě, při níž se budete učit praxí.

Proč byste to měli dělat

Literatura o první pomoci a dokonce některé kurzy jsou plné mýtů, které nejenže nejsou opodstatněné, ale chování v souladu s nimi může často ohrozit postiženého na životě. Kdo z nás někdy neslyšel poučku 5T u šoku, návod na vytahování nebo dokonce přišpendlování zapadlého jazyka? Školení, která Vám nabízí BEZPECACI.CZ, odrážejí nejnovější trendy v první pomoci a jsou prováděna lektory s akreditací školitele první pomoci (člen první pomoci). Důraz je kladen na praktické ukázky, simulace a nácvik, aby si každý absolvent vyzkoušel všechny úkony prakticky.

Právní předpisy ukládají každému zaměstnavateli povinnost zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci. K tomuto účelu musí určit v souladu s riziky a velikostí pracoviště dostatečný počet zaměstnanců k organizaci první pomoci a zajištění přivolání zdravotnické záchranné služby. Zákoník práce doplňuje, že je třeba zajistit jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti. Školení nemusí absolvovat všichni zaměstnanci, ale lze to doporučit − nikoli jen s ohledem na firemní potřeby, ale na zvýšení povědomí o první pomoci vůbec.

Druhy poskytovaných školení

Seznamte se s jednotlivými školeními. Umožní-li Vám to časové možnosti, doporučujeme zážitkové školení. Ano, je dražší než základní školení. Ano, Vaši lidé na něm stráví celý den. Vyzkoušet si vlastníma rukama na mnoha případech naučené postupy je ovšem k nezaplacení. Lidé, kteří by se bezprostředně po absolvování zážitkového školení dostali k nějakému případu, budou přesně vědět, co mají dělat... a udělají to.

Jednodenní školení zážitkovou metodou

Toto školení je postaveno na praktických zážitcích absolventů. I přes poměrně krátký čas získají nejen informace o poskytování první pomoci, ale důraz je kladen na dostatečný nácvik nejdůležitějších úkonů.

Stručný přehled témat:

 • základní postup při řešení případů − systém deseti bodů
 • postup při volání záchranné služby
 • život zachraňující úkony (uvolnění dýchacích cest)
 • stabilizovaná poloha
 • resuscitace
 • poranění páteře, břicha, pánve
 • otevřená zlomenina
 • krvácení a šok
 • bolest na hrudi, infarkt
 • cizí těleso v dýchacích cestách
 • péče o pacienta před příjezdem záchranné služby
 • akutní alergická reakce

Praktický nácvik:

 • nácvik resuscitace
 • malé simulace − bezvědomí a resuscitace, různé situace
 • simulace dopravní nehody
 • velká společná simulace

Toto školení by měly absolvovat všechny osoby, určené zaměstnavatelem k zajištění první pomoci.

Školení trvá přibližně 7.5 hodiny.

Základní školení

Toto školení provede absolventy základními úkony v první pomoci. Je vhodné pro zaměstnance firem jako praktická informace o poskytování první pomoci a základních život zachraňujících úkonech. Toto školení by mělo patřit do výbavy každého zaměstnance.

Stručný přehled témat:

 • základní postup při řešení případů − systém deseti bodů
 • postup při volání záchranné služby
 • život zachraňující úkony
 • resuscitace
 • poranění páteře, břicha, pánve
 • otevřená zlomenina
 • krvácení a šok
 • a další, která vyplynou na školení na základě zaměření Vaší firmy nebo podle dotazů posluchačů

Během kurzu si absolventi vyzkouší základní úkony v praxi - zejména život zachraňující úkony a resuscitaci.

Školení trvá přibližně 4 hodiny a není možné jej zkrátit.

Minimální počet absolventů činí 6 osob, maximální 14 osob.

Zkuste si jednoduchý test - reagovali byste správně?

Váš kolega šel do skladu, který používáte na skladování starých dokumentů, aby přinesl z horní police šanon se starým účetnictvím, protože brzy dorazí kontrola z finančního úřadu. Po chvíli slyšíte výkřik a zvuk, jako kdyby spadl snad celý regál. Jdete se do skladu podívat. Na podlaze leží několik šanonů, ale co je horší, i Váš kolega, který podle všeho spadl ze židle při zachytávání šanonů, které těsně předtím zmohla gravitace.

Kolega naštěstí nezůstává na zemi příliš dlouho a pomalu vstává. Na čele má odřeninu a zdá se, že nebude dlouho trvat a vybarví se mu tam pěkná boule. Ptáte se, zda je všechno v pořádku, zda ho bolí hlava, do které se praštil při pádu o stěnu. „O stěnu?“ ptá se. Pak říká, že trochu, ale že to bude v pohodě.

Co budete dělat dál?

1. Posadíte se oba ke stolům a budete pokračovat v práci.

2. Kolega se praštil docela silně do hlavy, takže usoudíte, že by mohl mít otřes mozku. Položíte mu pár otázek, například co je dneska za den, jaké je jeho telefonní číslo, kde bydlí atd. Jestli vám odpoví správně, nebudete to dál řešit, protože je zřejmě v pořádku. Jestli budou odpovědi chybné, zavoláte sanitku.

3. Rána do hlavy byla dost silná, pro jistotu zavoláte sanitku hned.

4. Na práci to dneska už nevypadá. Doprovodíte kolegu domů, aby se mu třeba neudělalo špatně v metru. Rozhodně mu poradíte, aby ráno, pokud ho bude hlava ještě bolet, navštívil lékaře.

Svou odpověď můžete porovnat s naší na konci stránky pod fotogalerií.

Průběh jednotlivých školení

Největší rozdíl mezi zážitkovým a základním školením je v rozsahu praktického nácviku. Několik hodin, o něž je zážitkové školení delší, je převážně věnováno simulacím (na figurantovi i na sobě navzájem) a jejich rozborům.

Okamžitá akce

Po úvodních informacích jdeme ihned do akce.

Výklad témat

Každé téma probereme samozřejmě také teoreticky, připomeneme si nové poznatky a zboříme mýty.

Praktický nácvik

Každé téma si vyzkoušíme prakticky, takříkajích „na vlastní ruce”. Mnoho různých simulací, krátkých i delších je největším přínosem zážitkového školení.

Nácvik resuscitace

Každý si vyzkouší resuscitaci na figuríně.

Traumata od hlavy k patě

Probereme všechny běžné úrazy a situace, se kterými se můžete nejčastěji potkat a způsoby, jak při nich pomoci. Vše nacvičíme také v praxi.

Přestávky

Každých přibližně 50 až 90 minut si dáme přestávku. Samozřejmě počítáme i s dlouhou přestávkou na oběd.

Dotazy

V průběhu celého kurzu se mohou posluchači klást dotazy, případně upozornit na další témata. Lektoři jsou připraveni odpovědět.

Dokumentace

Povinnou dokumentací ze školení je prezenční listina a osnova školení. Prezenční listinu Vám vrátíme po jejím zpracování naším systémem. Přiložíme aktuální osnovu. Také Vám pošleme osvědčení pro každého absolventa. Během kurzu dostanou posluchači další tištěné materiály (skripta apod.).

Výklad témat

Každé téma probereme samozřejmě také teoreticky, připomeneme si nové poznatky a zboříme mýty.

Praktický nácvik

Několikrát si vyzkoušíme prakticky, takříkajíc „na vlastní ruce”, přístup k bezvědomému. Několik dalších minisimulací ukáže v praxi další základní úkony, které by měl každý znát.

Nácvik resuscitace

Každý si vyzkouší resuscitaci na figuríně.

Traumata od hlavy k patě

Probereme všechny běžné úrazy a situace, se kterými se můžete nejčastěji potkat a způsoby, jak při nich pomoci.

Přestávky

Každých přibližně 50 až 90 minut si dáme desetiminutovou přestávku.

Dotazy

V průběhu celého kurzu se mohou posluchači klást dotazy, případně upozornit na další témata. Lektoři jsou připraveni odpovědět.

Dokumentace

Povinnou dokumentací ze školení je prezenční listina a osnova školení. Prezenční listinu Vám vrátíme po jejím zpracování naším systémem. Přiložíme aktuální osnovu. Během kurzu dostanou posluchači další tištěné materiály (poznámky ke školení apod.).

Nejčastější dotazy

Jak dlouho trvá školení?

Základní školení první pomoci trvá přibližně 3.5 až 4 hodiny. Zážitkové školení trvá celý den, s přestávkami přibližně 7.5 hodiny. Obecně platí, že čím více lidí je na školení přítomno, tím je delší. Chceme totiž, aby si každý sám vyzkoušel resuscitaci na figuríně a to zabere nějaký čas. Kromě jiného si i na základním školení vyzkoušíte některé věci podobně jako u zážitkového.

Jak často máme školit?

Školení první pomoci nemá zákonem stanovenou žádnou povinnou periodu. Jeho opakování lze doporučit každé dva roky.

Co je ke školení potřeba?

Nemáme na Vás žádné neobvyklé požadavky. Je vhodné, aby byl připraven flipchart nebo tabule a zejména, aby byli lidé předem seznámeni s délkou školení. Místnost pro školení by měla umožnit nerušené absolvování školení a neměl by být problém si v ní kleknout (a dokonce lehnout) na podlahu.

Pro jednu ze simulací zážitkového školení potřebujeme prostor, který můžeme dočasně obsadit (přibližně na hodinu), jehož podlaha umožní snadný úklid a kam se vejdou pohodlně všichni posluchači (kuchyňka, sprchy, část chodby apod.). Za dobrého počasí je možné provést tuto simulaci i venku, pokud máte např. zahradu.

Důležité je zejména seznámení posluchačů s délkou školení. Školení má svůj průběh, který postupným přidáváním a procvičováním zaručí, že po absolvování celého školení si absolvent odnese praktické i teoretické zkušenosti na úrovni, aby dokázal v akutním případě pomoci. Jestliže někdo potřebuje vyzvednout děti, odskočit si na obchodní jednání nebo naopak bude jen přicházet a odcházet, protože má „dneska dost práce”, není vhodným kandidátem na tento typ školení. Omlouváme se, ale víme, proč to chceme. Školení nemůže být kratší (méně lidí zkrátí dobu nácviku resuscitace, to je ovšem přirozený jev).

Máte internetovou verzi školení první pomoci?

Nemáme a mít nebudeme. Pasívní přijímání informací Vás první pomoc nenaučí a je lhostejné, zda přijímáte z e-learningového kurzu, videa nebo jen příručky první pomoci. Je potřeba si ji vyzkoušet. I u základního školení, kde je minimum času, chceme, aby si každý posluchač vyzkoušel vlastníma rukama základní postupy a resuscitaci. A to u monitoru nejde.

Jsem bývalá zdravotní sestra. Musím se účastnit školení první pomoci?

Pokud toto školení organizuje Váš zaměstnavatel a vyzve Vás k účasti, pak máte podle čistě právního pohledu na věc povinnost se školení účastnit.

Jestliže se ptáte z hlediska odbornosti, i zde Vám můžeme školení spíše doporučit. Postupy první pomoci se stále vyvíjejí a jak v odborné literatuře, v příručkách první pomoci, tak i v některých školeních zaznívají mýty a nepřesnosti, které mohou zraněného při důsledné aplikaci spíše poškodit než zachránit. Je smutné, že některé nesmysly se tradují i mezi odbornou veřejností. Je třeba si uvědomit, že i pro zdravotní sestru či lékaře je poskytování první pomoci zpravidla stejně nestandardní situací jako pro laika.

Musíme i v malé firmě mít vyškolené osoby pro zajištění první pomoci?

Ano, je to povinnost uložená zákoníkem práce. Ten říká, že zaměstnavatel musí zajistit dostatečný počet osob k organizování první pomoci. Jejich vyškolení je poměrně logickou součástí jejich kvalifikace, což ostatně říká zákoník práce také – zajistit zaměstnancům školení o první pomoci.

Které školení si máme vybrat?

Naší vizí je, že každý zaměstnanec absolvuje alespoň základní školení, při kterém se naučí základní postupy při záchraně života. Jejich znalost se může hodit nejen v zaměstnání, ale i v soukromém životě a měla by být výbavou každého občana.

Pracovníci, určení zaměstnavatelem k zajištění první pomoci (zejména v rizikovějších provozech) by měli v ideálním případě absolvovat celodenní zážitkové školení, při kterém je mnohem více času na praktický nácvik.

Je možné absolvovat toto školení distančně?

Technicky vzato školení lze absolvovat distančně, ale není to k ničemu. První pomoc není o přečtení několika stránek textu a prohlédnutí pár obrázků. Je o praktickém vyzkoušení pod dozorem zkušeného lektora. Je o odbourání strachu z poskytnutí první pomoci. Je o ukázkách a simulacích reálných situací. Nic z toho Vám samostudium nedá, ať je připraveno jakkoliv dobře.

Prakticky vzato u nás rozhodně ne. BEZPEČÁCI.CZ nenabízejí a nebudou nabízet samostatnou internetovou verzi školení první pomoci.

Takto vypadá školení v praxi

Řešení jednoduchého testu

Do melounu a do hlavy nevidíte, takže k rozhodování moc informací nemáte. Rozhodně zde hrozí otřes mozku a s ním související otok, ale také možnost krvácení do hlavy.

V první řadě byste se měli pokusit zjistit, zda si kolega pamatuje na událost. Odpovědi na otázky uvedené v možnosti „2“ jsou natolik hluboce zakořeněné, že postižený pravděpodobně bude odpovídat správně bez ohledu na svůj stav. Ideální je nepoužít návodné otázky, tedy: „Jak ses mohl takhle hloupě praštit?“ Ptejte se například: „Co se stalo?“ To, že si zraněný nepamatuje, co se vlastně událo, je první signál, který by vás měl upozornit, že něco není v pořádku.

V rozhodování mezi odpověďmi „1“ a „3“ by vám měl pomoci výsledek dotazování na událost. Pokud si totiž pamatuje, co se stalo (aniž byste mu předtím nevhodným dotazem nabídli logické vysvětlení, které přijme za své), nebyl ani na chvíli v bezvědomí a navíc nemá žádné další subjektivní obtíže kromě boule na čele, je možné uvažovat o variantě „1“.

Nejhorší nápad představuje odpověď „4“. Máte-li o kolegu takový strach, že máte potřebu jej doprovodit domů, pak patří na sledování do nemocnice. Doma by se také nemusel probudit – otok mozku může velice snadno způsobit doslova v pár hodinách zástavu základních životních funkcí.

Závěr je tedy následující: Pokud si kolega nepamatuje na událost, byl či je v bezvědomí, má nějaké další obtíže (rovnováha, zmatenost, zvracení aj.), patří rozhodně do nemocnice. V takovém případě je nejvhodnější varianta „3“, tedy zavolat sanitku.

Kolik to stojí

Služba nebo produkt
 
Jednotka
 
Základ
 
Jednotek
v základu
Cena jedn.
nad základ
Základní školení první pomoci (max. 14 osob ve skupině) [osoba] 2.200 Kč 4 300 Kč
Zážitkové školení první pomoci (max. 14 osob ve skupině) [osoba] 5.950 Kč 4 400 Kč
Zážitkové školení první pomoci jako příplatek ke Komplexní službě [osoba] 4.450 Kč 4 100 Kč