Prověrka BOZP a preventivní požární prohlídka

Audit BOZP a PO

O co jde

Audit BOZP a PO je tvořen dvěma úkony, které jsou požadovány právními předpisy – prověrkou bezpečnosti práce a preventivní požární prohlídkou. Účelem je zjistit, zda vše běží, jak má, a odstranit případné zjištěné závady.

Proč byste to měli dělat

Prověrku BOZP požaduje zákoník práce provádět nejméně jednou v roce. Je to jeden z úkonů, kdy dochází k podílu zaměstnanců na zajištění a kontrole zajištění stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Preventivní požární prohlídka, jejíž povinnost vyplývá ze zákona o požární ochraně, se provádí v závislosti na požárním nebezpečí vykonávaných činnosti jednou za 3, 6 nebo 12 měsíců. Je třeba ji provádět prostřednictvím osoby s odbornou způsobilostí v požární ochraně.

Při obou se provádí zejména kontrola dokumentace (její existence, aktuálnost), skutečného stavu (platná školení, zdravotní prohlídky, platnost lhůt revizí, kontrol hasicích přístorjů apod.) a stavu pracoviště (fyzická prohlídka). Zjištěné závady je třeba odstranit.

K čemu nám to bude

Audit slouží především ke zjištění aktuálního stavu bezpečnosti práce a požární ochrany na pracovišti. Tuto službu můžete využít zejména:

  • při prověrkách bezpečnosti práce povinných ze zákona (jednou ročně)
  • při preventivních požárních prohlídkách povinných ze zákona (jednou za 3, 6 nebo 12 měsíců dle požárního nebezpečí)
  • při zavádění systému bezpečnosti práce (když víte, že jste ji zatím neměli tak úplně v pořádku)
  • chcete si nezávislou firmou zkontrolovat stávajícího dodavatele služeb

Audit se provádí přímo na pracovišti, kterého se týká a kontrolují se při něm dle předem stanoveného seznamu veškeré dokumenty, ale i skutečný stav. Výstupem je buď zpráva z auditu nebo častěji zápis provedený přímo do příslušných knih, který je vodítkem k odstranění případných závad.

Kolik to stojí

Služba nebo produkt
 
Jednotka
 
Základ
 
Jednotek
v základu
Cena jedn.
nad základ
Výchozí (první) audit pro jedno místo plnění [zaměstnanec] 4.125 Kč 0 150 Kč
Pravidelný (druhý a další) audit pro jedno místo plnění [zaměstnanec] 3.500 Kč 0 150 Kč