Když se nedokážete sejít nebo nemáte dostatek času

Internetové školení BOZP a PO

O co jde

Distanční školení (na dálku přes internet) je alternativou pro ty zaměstnavatele, kteří nejsou z provozních důvodů schopni zajistit prezenční školení s lektorem. Zorganizovat setkání pracovníků z poboček po celé republice je velmi drahá záležitost. Svolat na jeden pracovní půlden obchodní zástupce, je nerentabilní a v mnoha firmách v podstatě nemožné. Základní školení BOZP a PO a školení řidičů „referentů” lze absolvovat tímto způsobem snadno. Potřebujete počítač, internetové připojení a čas, který je kratší než u prezenčního školení.

Při absolvování školení elektronickou cestou nejste o nic ochuzeni. Můžete konzultovat s lektorem kurzu, uvidíte stejné prezentace jako při běžném školení a samozřejmě i všechnu povinnou dokumentaci - osnovu školení, prezenční listinu, případná osvědčení atd. Školení naopak obsahuje více informací než prezenční a přitom je dokážete přijmout za kratší dobu.

Internetové školení není určeno k obcházení školení. Má Vám přinést informace v čase, který Vám vyhovuje. Rozhodně není jeho účelem rychlé náhodné vyklikání testu. Máte-li to v úmyslu, tuto formu školení si neobjednávejte. Taková „školení” Vám lektor zamítne a nebudete si moci vytisknout platná osvědčení.

Internetové školení

Výhody elektronických školení

  • čas absolvování školení je pouze ve Vašich rukách
  • ke kurzovým materiálům se můžete kdykoli vrátit, vždy k aktualizované verzi
  • kdykoli se můžete zeptat lektora, jako byste absolvovali školení s ním (můžete použít např. e-mail nebo telefon)
  • všichni zaměstnanci firmy (včetně poboček) mohou mít jednoho lektora, takže všichni budou mít stejné informace
  • elektronický test absolvujete přes internet v průběhu školení v čase, který Vám vyhovuje
  • školení i test mohou proběhnout, ať jste kdekoliv

Nabízená školení

  • Školení bezpečnosti práce
  • Školení požární ochrany
  • Školení řidičů "referentů"

Jak funguje internetové školení

Zřízení přístupu ke školení

Vaší firmě vytvoříme přístupové údaje k eŠkole. Konkrétně tedy Vašemu správci, osobě, která se bude o školení starat. Dostanete od nás údaje, které jsou určené pouze pro Vás a umožní Vám spravovat v systému celou Vaši firmu. Tyto údaje si podle svých potřeb změníte, abyste si je dobře pamatovali. Časově nejsou omezené, můžete se jimi přihlašovat do systému, dokud jste naším klientem.

Registrace

Jednotlivé zaměstnance můžete buď do systému přidat (což preferuje většina firem) nebo se mohou přidat sami a k firmě se připojit na základě klíče, který jim poskytnete. Přidávají-li se sami, musíte je zkontrolovat, jinak nebudou moci vytisknout osvědčení. Zadáte-li je Vy, musí si naopak oni změnit přístupové údaje, stejně jako předtím Vy.

Prezentace

Zaměstnanci absolvují potřebná školení. Některá jsou povinná, některá nepovinná. Jednotlivé kapitoly kurzu obvykle obsahují krátké shrnutí v podobě slajdu, doplňující text, případně další odkazy či materiály k prohlédnutí nebo stažení.

Kvízové otázky

Většina témat je doplněna také jednou nebo více kvízovými otázkami, na které je třeba odpovědět. Odpovědi jsou průběžně automaticky vyhodnocovány a všechna školení mají stanoven minimální počet správných odpovědí. Odpověď je obvykle na stránce, je zbytečné se snažit vyplňovat test metodou pokus omyl a opakovaně hledat chybu. Raději čtěte.

Konzultace s lektorem

Máte-li dotaz, můžete jej položit lektorovi kurzu, na nějž je vždy v systému uveden kontakt. Pošlete mail a dostanete odpověď.

Dokumentace

Pro každého absolventa je možné po schválení lektorem vytisknout osvědčení o absolvování, které obsahuje jeho údaje a také osnovu školení a je tak řádným dokladem o provedeném školení − pokud jej dáte zaměstnanci také podepsat. Správce školení (osoba od Vás) může díky svým přístupovým údajům vidět stav jednotlivých školení buď za celou firmu nebo jednu či více poboček a tisknout tato osvědčení.

Nejčastější dotazy

Jak dlouho trvá školení?

Internetové školení je věcí individuální. Někdo se seznámí s informacemi rychleji, někdo pomaleji. Někdo absolvuje nezbytné minimum (prezentaci a testové otázky), někdo se poctivě probere poznámkami lektora a dalšími odkazy a materiály. Obvykle stihnete (korektně) Školení BOZP a PO přibližně za 30-60 minut a školení řidičů za 15-30 minut.

Nesnažte se, prosím, školení obejít. Podezřele krátká „školení” a další podvodné praktiky lektor ve Vašem zájmu zamítne a nebudete si moci vytisknout osvědčení. Používejte školení poctivě a kvůli jeho výhodám, nikoli kvůli zdánlivé možnosti školení ošidit.

Co je ke školení potřeba?

Počítač, internet a samozřejmě nějaký čas.

Proč nám lektor zamítl školení?

Jistě pochopíte, že školení BOZP a PO o 30 kapitolách není možné absolvovat za 3 minuty. Ne, nejde to. Takové školení lektor zamítne ve Vašem vlastním zájmu. Jak budete přesvědčovat inspektora práce, že si plníte povinnosti v oblasti BOZP, když mu ukážete pochybná rádobyškolení trvající několik minut? Neuvěří Vám a dostanete pokutu. A přestože údaj o čase na osvědčení není viditelný, věřte tomu, že informaci o formálnosti školení někdo ze zaměstnanců dříve či později „propálí”. Skutečně nám nejde o to, abyste co nejrychleji vyplnili test, nejlépe metodou pokus-omyl. Chceme k Vám dostat stejné informace jako na prezenčním školení, se stejnou váhou, jen rychleji a pohodlněji pro Vás.

Naší snahou je, abyste mohli využívat e-learning i nadále. Je to moderní a pohodlná metoda, která má pro Vás mnohem více výhod než nevýhod. Nepřipravte se o ni tím, že budou Vaši zaměstnanci přispívat k devalvaci tohoto způsobu vzdělávání. Pokud by se totiž stalo obcházení školení pravidlem, přestanou jej inspektoři i další instituce brát jako relevantní a budete muset opět volit klasickou cestu školení s lektorem.

Je e-learning vůbec vhodný pro tento typ školení?

Samozřejmě. V čase, který vyhovuje Vám, nastudujete informace, které jsme pro Vás připravili. Delší je případný kontakt s lektorem, protože dotazy se nejčastěji kladou e-mailem. Odpověď ovšem dostanete. Kromě této nevýhody přináší toto vzdělávání jen výhody. Navíc je možné do systému přidat i individuální školení viditelná jen pro Vaše zaměstnance a můžete tak spojit příjemné s užitečným. A o obcházení školení tu již bylo napsáno dost.

Máme více firem. Můžeme předat přístupové údaje?

Přístupové údaje jsou určeny vždy pro konkrétní osobu. Máte-li více firem, přidáme Vám přístupová práva i k nim. Všechny kurzové materiály jsou majektem RAMAGO.NET (členem skupiny jsou i BEZPECACI.CZ) a nesmí být předány v jakékoli formě (tedy i předáním přístupových údajů) dalším osobám. V rámci své firmy samozřejmě poskytujte přístupové údaje zaměstnancům bez omezení, kurzové materiály si můžete i vytisknout a ve firmě libovolně využívat, jen je nedávejte dál.

Kolik to stojí

Služba nebo produkt
 
Jednotka
 
Základ
 
Jednotek
v základu
Cena jedn.
nad základ
Školení BOZP+PO včetně školení řidičů "referentů" [osoba]     250 Kč
Zřízení přístupu k eŠkole (jednorázová úhrada) [heslo]     100 Kč
Tištěné osvědčení o absolvování (elektronické v PDF je zdarma) [ks]     20 Kč