Když se nedokážete sejít nebo nemáte dostatek času

Internetové školení BOZP a PO

O co jde

Distanční školení (na dálku přes internet) je alternativou pro ty zaměstnavatele, kteří nejsou z provozních důvodů schopni zajistit prezenční školení s lektorem. Zorganizovat setkání pracovníků z poboček po celé republice je velmi drahá záležitost. Svolat na jeden pracovní půlden obchodní zástupce, je nerentabilní a v mnoha firmách v podstatě nemožné. Základní školení BOZP a PO a školení řidičů „referentů” lze absolvovat tímto způsobem snadno. Potřebujete počítač, internetové připojení a čas, který je kratší než u prezenčního školení.

Při absolvování školení elektronickou cestou nejste o nic ochuzeni. Můžete konzultovat s lektorem kurzu, uvidíte stejné prezentace jako při běžném školení a samozřejmě i všechnu povinnou dokumentaci - osnovu školení, prezenční listinu, případná osvědčení atd. Školení naopak obsahuje více informací než prezenční a přitom je dokážete přijmout za kratší dobu.

Internetové školení není určeno k obcházení školení. Má Vám přinést informace v čase, který Vám vyhovuje. Rozhodně není jeho účelem rychlé náhodné vyklikání testu. Máte-li to v úmyslu, tuto formu školení si neobjednávejte. Taková „školení” Vám lektor zamítne a nebudete si moci vytisknout platná osvědčení.

Internetové školení

Výhody elektronických školení

  • čas absolvování školení je pouze ve Vašich rukách
  • ke kurzovým materiálům se můžete kdykoli vrátit, vždy k aktualizované verzi
  • kdykoli se můžete zeptat lektora, jako byste absolvovali školení s ním (můžete použít např. e-mail nebo telefon)
  • všichni zaměstnanci firmy (včetně poboček) mohou mít jednoho lektora, takže všichni budou mít stejné informace
  • elektronický test absolvujete přes internet v průběhu školení v čase, který Vám vyhovuje
  • školení i test mohou proběhnout, ať jste kdekoliv

Nabízená školení

  • Školení bezpečnosti práce
  • Školení požární ochrany
  • Školení řidičů "referentů"

Zde si můžete požádat o aktivaci přístupu k eŠkole. Zřídíme Vám přístupové údaje, které můžete používat v rámci své firmy. Nemáte-li školení jako součást služeb, po absolvování školení přijde faktura k uhrazení. Přístupové údaje stojí jednorázově 100,- Kč bez DPH.

Do pole Adresa na následující stránce napište, prosím, také název firmy a IČ, pokud se všechny údaje do kolonky vejdou.

Jak funguje internetové školení

Zřízení přístupu ke školení

Vaší firmě vytvoříme přístupové údaje k eŠkole. Dostanete od nás údaje, které jsou společné pro všechny zaměstnance a také speciální klíč, který si ponechá správce školení a který mu umožní tisk osvědčení. Tyto údaje jsou neomezené, můžete pak využít naše školení kdykoli (např. pro nového zaměstnance).

Registrace

Každý zaměstnanec, kterému dáte přístupové údaje, vyplní o sobě informace pro vystavení osvědčení

Prezentace

Prezentace ve formě jednotlivých snímků provede uživatele tématy. Někdy je stránka doplněna poznámkami, odkazy nebo dalšími materiály k prohlédnutí či stažení.

Kontrolní otázky

Některá témata jsou doplněna také kontrolní otázkou, na kterou je třeba odpovědět. Na konci kurzu jsou odpovědi automaticky vyhodnoceny a všechna školení mají stanoven minimální počet správných odpovědí. Odpověď je obvykle na stránce, je zbytečné se snažit vyplňovat test metodou pokus omyl a opakovaně kvůli tomu procházet školení. Raději čtěte.

Konzultace s lektorem

Máte-li dotaz, můžete jej položit lektorovi kurzu, na nějž je vždy v eŠkole uveden kontakt. Pošlete mail a dostanete odpověď.

Dokumentace

Pro každého absolventa je možné po schválení lektorem vytisknout osvědčení o absolvování, které obsahuje jeho údaje a také osnovu školení a je tak řádným dokladem o provedeném školení − pokud jej dáte zaměstnanci také podepsat. Správce školení (osoba od Vás) může pomocí klíče vidět stav jednotlivých školení a tisknout tato osvědčení.

Nejčastější dotazy

Jak dlouho trvá školení?

Internetové školení je věcí individuální. Někdo se seznámí s informacemi rychleji, někdo pomaleji. Někdo absolvuje nezbytné minimum (prezentaci a testové otázky), někdo se poctivě probere poznámkami lektora a dalšími odkazy a materiály. Obvykle stihnete (korektně) Školení BOZP a PO přibližně za 30 minut a školení řidičů za 15 minut.

Nesnažte se, prosím, školení obejít. Podezřele krátká „školení” a další podvodné praktiky lektor ve Vašem zájmu zamítne a nebudete si moci vytisknout osvědčení. Používejte školení poctivě a kvůli jeho výhodám, nikoli kvůli zdánlivé možnosti školení ošidit.

Co je ke školení potřeba?

Počítač, internet a samozřejmě nějaký čas.

Proč nám lektor zamítl školení?

Jistě pochopíte, že školení BOZP a PO o 54 stranách není možné absolvovat za 3 minuty. Ne, nejde. Takové školení lektor zamítne ve Vašem vlastním zájmu. Jak budete přesvědčovat inspektora práce, že si plníte povinnosti v oblasti BOZP, když mu ukážete pochybná rádobyškolení trvající několik minut? Neuvěří Vám a dostanete pokutu. A přestože údaj o čase na osvědčení není viditelný, věřte tomu, že informaci o formálnosti školení někdo ze zaměstnanců dříve či později „propálí”. Skutečně nám nejde o to, abyste co nejrychleji vyplnili test, nejlépe metodou pokus-omyl. Chceme k Vám dostat stejné informace jako na prezenčním školení, se stejnou váhou, jen rychleji a pohodlněji pro Vás.

Naší snahou je, abyste mohli využívat e-learning i nadále. Je to moderní a pohodlná metoda, která má pro Vás mnohem více výhod než nevýhod. Nepřipravte se o ni tím, že budou Vaši zaměstnanci přispívat k devalvaci tohoto způsobu vzdělávání. Pokud by se totiž stalo obcházení školení pravidlem, přestanou jej inspektoři i další instituce brát jako relevantní a budete muset opět volit klasickou cestu školení s lektorem.

Je e-learning vůbec vhodný pro tento typ školení?

Samozřejmě. V čase, který vyhovuje Vám, nastudujete informace, které jsme pro Vás připravili. Delší je případný kontakt s lektorem, protože dotazy se nejčastěji kladou e-mailem. Odpověď ovšem dostanete. Kromě této nevýhody přináší toto vzdělávání jen výhody. Navíc je možné do eŠkoly přidat i individuální školení viditelná jen pro Vaše zaměstnance a můžete tak spojit příjemné s užitečným. A o obcházení školení tu již bylo napsáno dost.

Máme více firem. Můžeme předat přístupové údaje?

Přístupové údaje jsou určeny vždy jen pro tu firmu, která si je objednala. Máte-li více firem, zřídíme Vám více přístupů. Všechny kurzové materiály jsou majektem RAMAGO.NET (členem skupiny jsou i BEZPECACI.CZ) a nesmí být předány v jakékoli formě (tedy i předáním přístupových údajů) dalším osobám. V rámci své firmy samozřejmě poskytujte přístupové údaje zaměstnancům bez omezení, kurzové materiály si můžete i vytisknout a ve firmě libovolně využívat, jen je nedávejte dál.

Kolik to stojí

Služba nebo produkt
 
Jednotka
 
Základ
 
Jednotek
v základu
Cena jedn.
nad základ
Školení BOZP+PO včetně školení řidičů "referentů" [osoba]     250 Kč
Zřízení přístupu k eŠkole (jednorázová úhrada) [heslo]     100 Kč
Tištěné osvědčení o absolvování (elektronické v PDF je zdarma) [ks]     20 Kč