Najít a odstranit rizika, to je bezpečnost práce

Identifikace rizik

O co jde

Nová rizika úrazu vznikají při práci neustále. Někde větší, jinde menší. Je třeba je najít, odstranit nebo přijmout opatření a dále mít oči otevřené při průběžném vyhledávání dalších. Dokument Identifikace rizik je jedním ze základních dokumentů v BOZP a při kontrole jej bude chtít inspektor vidět vždy. Související Identifikace rizik pro přidělení OOPP bude zpracována tam, kde je pro eliminaci rizika potřebné přidělení osobních ochranných pracovních prostředků.

Rizika

Proč byste to měli dělat

Vyhodnocování rizik a odstraňování jejich působení je hlavním krokem zajištění bezpečnosti práce. Jde především o to, aby se někomu něco nestalo.

Plnění úkolů v prevenci rizik po Vás požaduje zákoník práce, bude se po něm ptát inspekce práce při případné kontrole a jsou-li plněny správně, může zachránit Vaši firmu v případě pracovního úrazu zaměstnance. Správně provedené vyhodnocení rizik a zejména jejich odstranění je alfa a omega bezpečnosti práce.

Zaměstnanci musí být s riziky prokazatelně seznámeni. Také o nich musí být písemně informováni ostatní zaměstnavatelé, jestliže se na jednom pracovišti vyskytují zaměstnanci více zaměstnavatelů.

Nelze-li rizika odstranit jiným způsobem, musí být přiděleny osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP).

Identifikace rizik

Tento dokument obsahuje všechna rizika, která hrozí při vykonávaných činnostech a opatření, která jsou přijata k eliminaci nebo minimalizaci těchto rizik. Musí být uvedena do praxe.

Dokument je pouze začátkem, rizika se vyhledávají (a odstraňují) průběžně.

Vyhodnocení OOPP

Přidělení osobních ochranných pracovních prostředků se použije všude tam, kde není možné riziko odstranit vhodnějším způsobem. OOPP musí být vyhodnoceny předepsaným způsobem, prokazatelně přiděleny a zaměstnanci musí být seznámeni s jejich používáním a postupem, když se OOPP poškodí.

Kolik to stojí

Služba nebo produkt
 
Jednotka
 
Základ
 
Jednotek
v základu
Cena jedn.
nad základ
Identifikace rizik (mimo zdravotnictví) [místo]     1.580 Kč
Identifikace rizik (zdravotnictví) [místo]     3.700 Kč
Vyhodnocení rizik pro přidělování OOPP [pozice] 600 Kč 2 300 Kč