Výběr aktuálních právních předpisů

Právní předpisy

Oblasti BOZP, PO a hygieny práce přímo nebo nepřímo ovlivňuje možná 250 zákonů, nařízení vlády a vyhlášek. Následující výběr není tedy rozhodně vyčerpávající. Jen jsme Vám chtěli vybrat ty nejdůležitější předpisy, abyste je měli kdykoli pěkně po ruce. Kliknutím na číslo předpisu se můžete díky systému Zákony pro lidi podívat na jejich plná aktuální znění.

Předpisy jsou tříděny od nejnovějších po nejstarší. Můžete použít vyhledávání svého internetového prohlížeče.

V následujícím přehledu jsou použity tyto zkratky témat: B bezpečnost práce, P požární ochrana, H hygiena práce, O ostatní.