Je třeba mít čím hasit

Hasicí přístroje

O co jde

Funkční hasicí přístroj je „první pomocí” při vzniku požáru. Máte-li čím hasit v samém počátku, můžete minimalizovat škody, které může požár způsobit. Budete-li čekat na příjezd hasičů byť několik minut, škody jsou vždy mnohonásobně větší.

Hasicí přístroj při hašení

Proč byste to měli dělat

Požadavek na umístění dostatečného počtu hasicích přístrojů správných druhů přináší zákon o požární ochraně a doplňuje vyhláška o požární prevenci, která stanoví jejich minimální množství. Není-li vyhodnoceno jinak, umístí se nejméně jeden přístroj na každých započatých 200 metrů čtverečních nebo na každý oddělený prostor. Také je třeba zvolit správná hasiva.

Hasicí přístroje podléhají pravidelné kontrole (nejméně jednou ročně) a také tlakové zkoušce (dle druhu jednou za tři nebo pět let) prostřednictvím kvalifikované osoby.

BEZPEČÁCI.CZ dodávají hasicí přístroje Neuruppin. Firma Feuerlöscher Neuruppin vznikla již v roce 1905 v německém městě Neuruppin, které se tak stalo prvním městěm v Německu, kde byl vyroben hasicí přístroj. Po celou dobu jsou hasicí přístroje Neuruppin pověstné svou kvalitou, která jde vysoko nad rámec požadavků kladených na ně příslušnými předpisy. Tyto hasicí přístroje jsme pro Vás vybrali proto, že při ceně srovnatelné s ostatními výrobci nabízí vyšší kvalitu. Všechny přístroje a hasiva jsou samozřejmě schváleny pro použití v ČR.

Základní druhy hasicích přístrojů

Práškový

Nejvíce používaný typ hasicího přístroje. Při hašení nadělá nepořádek, ale najdete jen málo látek, které by neuhasil. Protože se jedná o nejčastější hasicí přístroj, je také nejlevnější. Nevíte-li, jaký přístroj zvolit, zvolte práškový.

Vodní

Tento přístroj nadělá poměrně málo škody, ale také má malou účinnost a je třeba dát pozor při hašení elektrických zařízení pod napětím a některých hořlavých kapalin.

Pěnový

Tento přístroj je vhodný pro hašení pevných látek nebo hořlavých kapalin. Zejména v případě kapalin je schopen uhasit i ty, které nelze uhasit vodním přístrojem.

Oxid uhličitý (sníh)

Hasicí přístroje s oxidem uhličitým jsou vhodné pro hašení kapalin a elektrických zařízení. Nezanechávají žádný nepořádek. Nevýhodou je však účinnost na krátkou vzdálenost, riziko udušení v malých uzavřených prostorách a také poškození hašeného zařízení prudkým teplotním šokem (ochlazením). Jedná se o nejčistší z běžných hasiv, ale také nejdražší.

Dále existují hasicí přístroje pro hašení jedlých tuků a olejů, které nelze účinně (a bez rizika) hasit běžnými přístroji, hasicí přístroje na hořlavé kovy, speciální hasicí přístroje na elektroniku a další.

Nejčastěji prodávaným hasivem je prášek.

Nejčastější dotazy

Proč dodáváte hasicí přístroje Neuruppin? Jsou drahé.

Kvalita byla vždy prioritou naší firmy. Je lépe jednou zákazníkovi vysvětlit cenu než se mnohokrát omlouvat za špatnou kvalitu. Navíc cena hasicích přístrojů Neuruppin vzhledem ke konkurenčnímu prostředí dávno vyrovnala ceny srovnatelných přístrojů.

Co znamenají značky hasební účinnosti?

Hasební účinnost představuje schopnost přístroje hasit určitou skupinu hořlavin. Tato skupina je označena písmenem: "A" pro pevné látky, "B" pro kapaliny a "C" pro plyny hořící plamenem. Písmeno je vždy spojeno s číslem, které vyjadřuje účinnost pro konkrétní skupinu, např. 34A. V zásadě platí čím větší číslo, tím vyšší účinnost. Hasicí přístroje obvykle obsahují více skupin, které jsou schopny hasit, i když účinnost se může výrazně lišit.

Poraďte mi nějaký levný hasicí přístroj.

Nejlevnější a zároveň univerzální variantou je přístroj práškový. Nejste-li si jisti, jaký přístroj použít, pak práškem obvykle neuděláte chybu. Tento přístroj má také svou nevýhodu – nepořádek po jeho použití. Jemný prášek se dostane zkrátka všude...