Co nejméně musíme dělat?

Šťastná třináctka

BOZP bez flastru - přední obálka

Následující text nechce tvrdit, že pouze takto se má BOZP a PO zajistit a máte zaručeno, že nedostanete pokutu. Takové bohorovné tvrzení by bylo urážkou všech inspektorů práce. Pokud ovšem zatím tápete, domnívali jste se, že BOZP rovná se školení, a snažíte se zorientovat, bude pro Vás velmi dobrým vodítkem. Podle činností, které Vaše firma provozuje, může být rozsah jednotlivých potřebných úkonů větší, ale stejně se pravděpodobně vejdou do jednoho z 13 bodů Šťastné třináctky.

Víte, že jsme vydali knihu BOZP bez flastru, která Vás na 170 stránkách provede celou problematikou bezpečnosti práce a požární ochrany, s lehkou nadsázkou, příklady z praxe a hlavně snahou uchránit Vás před zbytečnými pokutami...

Šťastná třináctka BOZP a PO bez flastru