Vyhodnocení faktorů ohrožujících zdraví

Kategorizace prací

O co jde

Zatímco identifikace rizik se zabývá bezprostředními riziky možných úrazů, kategorizace prací řeší možné poškození zdraví dlouhodobým vystavením pracovníka rizikovým faktorům (hluk, prach, apod.).

Proč byste to měli dělat

V dokumentu kategorizace prací se vyhodnocuje 13 rizikových faktorů, které mohou působit na pracovníky při jimi vykonávané práci a případně ohrožovat jejich zdraví. Kategorie jsou čtyři, od nejnižší první, kdy žádné poškození zdraví nehrozí, po nejvyšší čtvrtou, kdy je třeba přijmout mimořádná opatření, aby bylo zcela jisté poškození zdraví co nejmenší.

Obsahuje-li kategorizace prací některou pracovní pozici v kategorii druhé a vyšší, musí být kategorizace zaslána na příslušnou Krajskou hygienickou stanici.

Podle kategorizace prací se řídí také pracovnělékařské služby (zejména četnost lékařských prohlídek a četnost návštěvy pracovišť lékařem).

Nejčastější dotazy

Co máme udělat s kategorizací, kterou jsme od Vás obdrželi?

Podívejte se na souhrnnou stránku. Jestliže tam najdete některou z pozic uvedenou v kategorii 2, vezměte jeden z exemplářů této stránky (určitě jsme Vám dali dva), podepište jej a zašlete na místně příslušnou krajskou hygienickou stanici. Ta Vám odpoví dopisem, že kategorizaci akceptuje, nebo navrhne u některých pozic snížení na kategorii 1. V každém případě si tento dopis založteke zbytku dokumentů a považujte věc za vyřízenou – mimochodem, zaměstnanci mají právo se dozvědět o kategorii jejich práce. Pokud všechny pozice jsou v kategorii 1, nikam nemusíte kategorizaci zasílat. A jestli máte některou pozici v kategorii 3 nebo 4, dostali jste od nás dostali příslušné instrukce – tyto pozice mají trochu jiný režim.

Proč jste se nás ptali na závodního lékaře?

Zaměstnavateli je uložena zákoníkem práce povinnost "sdělit zaměstnancům, který poskytovatel pracovnělékařských služeb jim poskytuje služby" (§103). Jestliže závodního lékaře nemáte (obvykle se zajišťuje smlouvou se zařízením nebo lékařem), nemůžete tuto povinnost splnit. S kategorizací prací to souvisí tak, že stejný orgán, který kontroluje kategorizaci prací, dohlíží také na pracovnělékařské služby. Jestliže Vám vznikla povinnost zaslat kategorizaci na příslušnou Krajskou hygienickou stanici, věřte tomu, že si na Vás vzpomenou, pokud tohoto poskytovatele neuvedete.

Kolik to stojí

Služba nebo produkt
 
Jednotka
 
Základ
 
Jednotek
v základu
Cena jedn.
nad základ
Kategorizace prací [pozice] 750 Kč 0 335 Kč