Další služby, které Vám umíme zajistit

Služby našich partnerů

Rozsah služeb, které klienti potřebují k zajištění svého provozu je značný. Mnoho činností potřebuje k zajištění zvláštní kvalifikaci. Není v našich silách disponovat kvalifikacemi pro všechny činnosti (nejsme lékaři ani neumíme udělat revizi lana k jeřábu) a proto některé služby nabízíme ve spolupráci s našimi partnery, kteří tyto kvalifikace, zázemí a schopnosti mají.

 

Služby BOZP a PO nabízené prostřednictvím partnerů

Služby, které přímo zprostředkujeme

Služby, kde Vás napojíme na partnera

  • Školení obsluhy manipulačních vozíků více info
  • Technické kontroly manipulačních vozíků více info
  • Kontroly a zkoušky hydrantů a hasicích přístrojů
  • Požární dokumentace potřebná ke kolaudaci
  • Školení jeřábníků a vazačů