Školení řidičů, technické kontroly, prodej

Motorové vozíky

O co jde

Pravidelné školení řidičů motorových vozíků snižuje pravděpodobnost úrazu nebo škody, kterou lze motorovým vozíkem způsobit. Obsluha motorového vozíku není složitá, ale je provázena mnoha možnými riziky (převrácení vozíku, náraz, pád předmětu) a školená obsluha je lépe připravena těmto rizikům správnou praxí předcházet. Pravidelné technické prohlídky vozíků jsou stejně nutné jako technické prohlídky automobilů. Pomáhají odhalovat skryté závady a odstraňovat rizika, která by mohla být způsobena nesprávnou funkcí vozíku.

Partnerská společnost

Školení řidičů VZV

  • působnost po ČR i SR
  • školení je prováděno v souladu s platnými předpisy a zajišťováno certifikovanými školiteli
  • výsledkem úspěšně absolvovaného kurzu je průkaz řidiče manipulačních vozíků (při opakovaném školení je vydáno osvědčení a protokol o přezkoušení)

Typy školení:

  • základní školení obsluhy manipulačního vozíku
  • rozšiřující školení obsluhy manipulačního vozíku (druh a třídu)
  • opakované školení obsluhy manipulačního vozíku (1x za 12 měsíců)

Technické kontroly

  • technické kontroly manipulačních vozíků všech skupin
  • o výsledku kontroly se vystavuje protokol a je vylepena kontrolní známka na vozík
  • technické kontroly byste měli provádět jednou ročně

Prodej manipulační techniky

Partner nabízí nové i použité vozíky.