Co všechno budete nakonec dělat v požární ochraně

Začlenění dle požárního nebezpečí

O co jde

Tento krátký, ale zásadní dokument v požární ovlivňuje, jaké budete mít dál v požární ochraně povinnosti. Čím vyšší kategorie dle požárního nebezpečí, tím vyšší povinnosti.

Proč byste to měli dělat

Tímto dokumentem, který může být i velmi krátký, začleňujete vykonávané činnosti do jedné ze tří kategorií – bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím. Kritéria jsou uvedena vzákoně o požární ochraně, stejně jako je zde zakotvena povinnost mít toto začlenění provedené. Někdy je zpracování snadné, jindy je třeba provádět výpočty a některé provozy mají svou kategorii určenou vyhláškou o požární prevenci a částečně příslušnou ČSN, která je v tomto případě závazná.

Z uvedené kategorie vyplynou další povinnosti, které bude třeba plnit na poli požární ochrany. Firmy, které vykonávají činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, budou pravděpodobně pouze provádět školení, vybaví pracoviště hasební technikou a jednou ročně provedou preventivní požární prohlídku (prostřednictvím osoby s odbornou způsobilostí v PO). Zvýšené či vysoké požární nebezpečí s sebou přinese více povinností – požární prohlídky budou častější, možná budete muset jmenovat a školit preventivní požární hlídku, zajistit požární prevenci v době, kdy ve firmě nikdo není apod. Se začleněním Vám musí pomoci osoba s odbornou způsobilostí v PO.

Kolik to stojí

Služba nebo produkt
 
Jednotka
 
Základ
 
Jednotek
v základu
Cena jedn.
nad základ
Začlenění činností do kategorií dle požárního nebezpečí [místo]     600 Kč