S kým máte tu čest

Firemní dokumenty a oprávnění

Dokumenty RAMAGO.NET LTD.

RAMAGO.NET LTD. podniká v České republice prostřednictvím organizační složky RAMAGO.NET Ltd., organizační složka. Společnost je v ČR plátcem DPH (spolehlivým). Je registrována na Úřadě pro ochranu osobních údajů. Účetním obdobím je hospodářský rok říjen - září.

Česká osvědčení a kvalifikace

Podmínky a legislativa v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany se velmi často mění. Abychom pro Vás zajistili co nejpřesnější informace, nechali jsme se ze všech oborů přezkoušet. Zde jsou jednotlivá osvědčení odpovědných zástupců. Ke všem činnostem našich zaměstnanců, ke kterým je třeba zvláštní osvědčení, jsme schopni jej na vyžádání doložit.

Dokumenty Martin Wuttka

Martin Wuttka podniká jako fyzická osoba. V rámci skupiny RAMAGO.NET zajišťuje provádění revizí elektrických spotřebičů. Je plátcem DPH (spolehlivým).

Oprávnění se vydává na dobu neurčitou a opravňuje k provádění revizí dodavatelským způsobem (provádění revizí jiné firmě, zákazníkovi). Osvědčení potvrzuje kvalifikaci jednolivého technika a obnovuje se jednou za 5 let.

Britská osvědčení a kvalifikace

Jsme v Čechách. Také jsme britská společnost a nemůžeme zapomínat ani na britské kvalifikace.