Aby Vaše spotřebiče nezpůsobovaly škody a úrazy

Revize elektrických spotřebičů

O co jde

Každý elektrický spotřebič na pracovišti by měl procházet pravidelnou revizí, provedenou osobou s příslušnou kvalifikací. Je to jedno ze základních opatření při předcházení pracovním úrazům a požárům vzniklým kvůli spotřebičům, které mohou být poškozeny, aniž je to viditelně patrné.

Revize eletrospotřebičů

Proč byste to měli dělat

Revize elektrických spotřebičů jsou prevencí před úrazem elektrickým proudem a před požárem způsobeným poškozeným spotřebičem. Některé vady nejsou vidět na první pohled, ale revize je odhalí. Provádění revizí je mimo jiné jedním ze základních požadavků při certifikaci podle ISO 9001.

Zákonné povinnosti

Provádění revizí spotřebičů je zakotveno v několika předpisech od zákona 309/2005 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP (§4, odst.1, písm.c), přes nařízení vlády 378/2001 Sb. až po technické normy ČSN 33.1610 a ČSN 33.1600.

Předcházení úrazům a závadám

Revize zpravidla odhalí možné příčiny úrazu nebo poškození spotřebiče dříve, než k němu dojde.

Pojistné plnění

Pojistné plnění může být (a zpravidla bývá) při nedodržení zákonných povinností pojišťovnou kráceno. Revize elektrických spotřebičů jsou zákonnou povinností.

Úspora peněz

Investice do revize nejsou vyhozené peníze. Revize může odhalit závadu zařízení, která může způsobit někomu úraz nebo poškodit toto zařízení. Cena revize je zlomkem toho, co pak zaplatíte za opravu nebo odškodnění.

Bezpečnost

S úrazem pracovníka nebo požárem může firma také skončit. Málokdo si to připustí, ale je to tak. Prevence riziko podobných událostí výrazně snižuje.

Ochrana při inspekci

Inspektorát práce kontroluje tuto oblast poměrně často. Pokuta za nedodržení je až 1 mil. Kč. Řádně provedená revize Vás před ní chrání (pozor na kvalifikace - v tuto chvíli mohou revize spotřebičů provádět pouze revizní technici).

Certifikace podle ISO 9001

Doložení řádného provádění revizí spotřebičů je jedním ze základních požadavků při certifikaci podle ISO.

Nejčastější dotazy

Co je spotřebič s pohyblivým přívodem?

Spotřebičem s pohyblivým přívodem je každý elektrický spotřebič, který se zapojuje do elektrické zásuvky. Není rozhodující, zda se jedná o počítač, rychlovarnou konvici, vysoušeč vlasů, elektrický psací stroj či vrtačku na 230 voltů nebo o Vaši elektrickou brusku na nože, míchačku na maltu či malý soustruh na 400 voltů. Důležité je, že je připojen do zásuvky a je z ní odpojitelný běžným způsobem.

Málo nápadnou a přesto nejvíce nebezpečnou skupinou těchto spotřebičů jsou prodlužovací přívody a rozbočky. Právě u nich dochází nejčastěji k úrazům či poškození spotřebiče. Prodlužovací přívody lze snadno poškodit díky jejich umístění pod kobercem či pod stolem. Některé typy rozboček mají zase konstrukčně nesprávně vyřešeno připojení fáze, která není vlevo, ale vpravo a může tak poškodit spotřebič, který s takovým zapojením nepočítá. V ojedinělých případech může způsobit úraz přivedením síťového napětí na kostru spotřebiče.

Elektrické ruční nářadí (norma používá jinou terminologii) je revidováno častěji než většina obvyklých spotřebičů. Je to dáno tím, že je často využíváno v podmínkách, které mu velmi nesvědčí a navíc je drženo při práci v ruce, čímž se nebezpečí úrazu zvyšuje.

Co není spotřebič s pohyblivým přívodem?

Jakýkoliv spotřebič, který není připojen odpojitelně do zásuvky, není spotřebičem s pohyblivým přívodem. Typickým příkladem může být bojler či většina přímotopných panelů.

Musí se nabíječka k telefonu revidovat?

Nabíječka je spotřebič s pohyblivým přívodem, i když vypadá, že žádný nemá. Připojuje se běžně do zásuvky. Z toho vyplývá, že se bude revidovat s ostatními spotřebiči s pohyblivým přívodem.

Mám ve firmě třífázovou brusku. Vztahuje se na ni tato revize?

Jistě, pokud je to bruska, která se připojuje do zásuvky, byť třífázové. Pozor ale na lhůtu, protože taková bruska bude určitě deklarována jako ruční nářadí.

A co běžná prodlužovačka?

Samozřejmě, je to pohyblivý přívod, protože se připojuje do zásuvky. Lhůta revize má zvláštní režim, kvůli většímu nebezpečí, které je s těmito přívody spojeno, například v kancelářích je docela časté poškození kolečkovou židlí, v provozech nebo na stavbách zase její polámání nebo popraskání.

Kolik to stojí

Služba nebo produkt
 
Jednotka
 
Základ
 
Jednotek
v základu
Cena jedn.
nad základ
Revize elektrického spotřebiče s pohyblivým přívodem [ks] 1.700 Kč 20 85 Kč
Revize prodlužovacího přívodu nebo rozbočky (při celkové revizi) [ks]     15 Kč
Revize prodlužovacího přívodu nebo rozbočky (při částečné revizi) [ks] 1.700 Kč 20 85 Kč
Snížené dopravné mimo Prahu (revize v termínu dle BEZPEČÁKŮ.CZ) [km]     3 Kč
Tištěná revizní zpráva (elektronická v PDF je zdarma) [stránka] 250 Kč 0 2 Kč