Platón: Znalost slov vede ke znalosti věci

Školení BOZP a PO

O co jde

Poučený pracovník znalý souvislostí se chová vždy bezpečněji než ten, kterému důsledky nedocházejí. To je fakt. Vstupní školení byste měli dělat každému zaměstnanci ještě před započetím práce. Také byste měli školení pravidelně opakovat.

Proč byste to měli dělat

Školení je jednou ze základních činností v BOZP a PO. Je nepochybné, že zaměstnanec, který je seznámen s riziky své práce, s pracovními postupy a se souvislostmi a důsledky svého počínání, si zpravidla počíná bezpečněji. Je důležité si uvědomit, že člověk není nesmrtelný a pravděpodobnost návratu z práce zpět domů souvisí se způsobem, kterým se bude při vykonávané práci chovat.

Také bychom chtěli připomenout, že školení je sice základní činností, ale nikoli jedinou. Abyste při kontrole nedostali pokutu, je ještě dalších 12 věcí, které byste měli mít v pořádku. V mnohých firmách se domnívají, že provést školení rovná se mít v pořádku bezpečnost práce. Nerovná.

Popis jednotlivých školení

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany

Při tomto školení se podíváme na BOZP a PO v obecné rovině. Popovídáme si o obecných principech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, připomeneme si, že je správné se po pracovním dnu vrátit domů živí a zdraví, seznámíme se se Šťastnou třináctkou BOZP a PO bez flastru, zaměříme se na pracovní úraz a také na to, jak se chovat při ohlášené inspekci. V části věnované požární ochraně si navíc poslechnete něco o požární prevenci, o hašení a chování při požáru.

Školení řidičů "referentů"

Toto školení se týká všech zaměstnanců, kteří řídí jakékoli motorové vozidlo na pracovní cestě (tedy i své vlastní) a zároveň nemusí pravidelně do autoškoly (jinými slovy nemají profesní průkaz). V praxi to budou všichni Vaši pracovníci, kteří uživají vozidlo skupiny B (nebo A). Protože se vlastně jedná o školení BOZP při provozování dopravy, podíváme se především na bezpečnostní přestávky, ale zabrousíme i do výbavy či zdravotních a technických prohlídek. Řekneme si něco o doposud nezažitých pravidlech provozu nebo o těch, která se v poslední době změnila. V nepovinné části školení podebatujeme o dopravních přestupcích a jak se s nimi vypořádat.

Školení první pomoci

Máme dvě varianty tohoto školení a pokud Vám to časové možnosti dovolí, zvolte si určitě variantu zážitkovou. Při ní si absolventi v mnoha praktických simulacích vyzkouší všechny znalosti v praxi. Je to velmi oblíbené školení. A pokud si nemůžete dovolit uvolnit zaměstnance na celý den, je k dispozici základní varianta. I při ní si osaháte alespoň na vlastní ruce život zachraňující úkony a resuscitaci na figuríně. Školení první pomoci je věnována samostatná část stránek.

Odborná příprava členů preventivních požárních hlídek

Toto školení obsahuje i praktickou část. Je určeno jen pro členy preventivních požárních hlídek, které musí být vytvořeny při vykonávání činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. Opakuje se jednou v roce a jeho součástí je i seznámení s praktickými postupy při vzniku požáru. Nezbytným předpokladem je absolvování základního školení PO, na které navazuje.

Školení BOZP při stavebních pracích a pracích ve výškách

Tato rozšiřující školení jsou automaticky připojena ke školení BOZP a PO u firem, jejichž pracovníci podobné činnosti vykonávají. Nejedná se o samostatná školení. Tématem je zejména upozornění na úskalí spojená s těmito činnostmi, zaměříme se na náležitosti staveniště, rizika při stavebních pracích, výkopové práce, zajištění při práci ve výšce a nad volnou hloubkou apod.

Průběh školení

Termín a náplň

Domluvíme termín a místo, kde školení proběhne a požadovanou náplň. Prezenční školení probíhá u Vás nebo v prostorách, které zajistíte.

Přednáška a diskuze

Školení má daný směr, ale obsah se pružně přizpůsobuje Vašim dotazům a připomínkám během školení.

Test

U některých školení je zvykem ověřovat znalosti testem. Testy máte k dispozici po celou dobu školení - není účelem Vás zkoušet, ale zapojit do hry.

Dokumentace

Povinnou dokumentací ze školení je prezenční listina a osnova školení. Prezenční listinu Vám vrátíme po jejím zpracování naším systémem, stejně jako testy. Přiložíme aktuální osnovu. U některých školení máme ve zvyku dávat jednotlivým absolventům osvědčení (např. první pomoc zážitkem).

Bonus

Chcete-li prezentaci ke školení, řekněte si o ni a my Vám ji zdarma poskytneme v PDFku a dovolíme ji v rámci Vaší firmy používat. Vedoucí zaměstnanci mají právo školit své podřízené a tato pomůcka může případné školení usnadnit.

Nejčastější dotazy

Jak často máme školit?

Lhůta obecného školení bezpečnosti práce není určena, naopak si ji má stanovit zaměstnavatel (prokazatelně, například směrnicí). Lhůta školení požární ochrany je stanovena pro činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, jiank také není určena a stanovíte si ji sami. Pro určení lhůty školení řidičů "referentů" platí totéž co pro obecné školení BOZP, protože se jedná o školení bezpečnosti práce při provozu vozidla. Ze zkušenosti doporučujeme stanovit si pro všechna školení lhůtu dvouletou pro administrativu a obchod nebo roční pro rizikovější činnosti (stavebnictví, skladování apod.). Setkáváme se i s případy, kdy zákazníci školí po dvou letech BOZP a PO a po roce řidiče.

Naopak některá školení mají lhůty dané právními nebo prováděcími předpisy. Stavbyvedoucí po roce, stejně jako řidiči motorových vozíků. Řidiči skupiny C a D s profesním průkazem musí do autoškoly jednou za rok. A tak dále...

Školení první pomoci lze doporučit opakovat po dvou letech.

Jak dlouho trvá školení?

Školení BOZP a PO trvá přibližně 2.5 hodiny. Školení řidičů by bylo možné stihnout přibližně za 15 minut, ale protože se v jeho nepovinné části zabýváme také dopravními přestupky, má tendenci se protahovat přibližně na hodinu.

Obecně platí, že čím méně lidí je na školení, tím delší bývá. Nikdy se nesnažíme vyhnout diskuzi a dotazům a těch zaznívá v malém kolektivu pochopitelně více, než ve velkém. Lidé se zkrátka méně bojí.

Nepokoušejte se nás, prosím, přesvědčit ke zkrácení školení například na hodinu. Není to možné.

Nedokážeme se na školení sejít

Jestliže nemáte možnost najít společný čas a místo, zvažte internetové školení. Nelze jej použít vždycky, ale pokud se Vás týká pouze obecné školení BOZP a PO, případně řidičů "referentů", je pro Vás tato varianta ideální. Má své výhody a nevýhody, ale největší předností je právě možnost absolvovat školení v čase a místě, které Vám vyhovuje.

Také lze obě školení kombinovat. Část schopná se sejít absolvuje školení s lektorem, ostatní využijí e-learning.

Co je ke školení potřeba?

V zásadě je nezbytné jen to, aby byli přítomni všichni zaměstnanci a aby byli srozuměni s dobou trvání školení. Prezenční školení (s lektorem) se dá provést mnoha způsoby v závislosti na Vašich možnostech a přáních. Jestliže máte k dispozici projektor, může být školení doplněno o slidy, ale není to nezbytné. Hodit se bude flipchart. Zaměstnanci by měli mít k dispozici tužky, protože obvykle se během školení BOZP a PO vyplňuje test. Prezenční listinu nemusíte připravovat dopředu, vypisuje se na místě.

Naši pracovníci nerozumí česky

Školení probíhá v češtině, ale budete-li jej potřebovat pro Vaše pracovníky překládat prostřednictvím tlumočníka, lektor to bude respektovat a přizpůsobí se. Počítejte však s tím, že se školení prodlouží na dvojnásobek a že bude účtován čas, který u Vás lektor stráví nad rámec běžné délky školení. Tlumočníka zajišťuje zákazník.

Kolik to stojí

Služba nebo produkt
 
Jednotka
 
Základ
 
Jednotek
v základu
Cena jedn.
nad základ
Školení BOZP+PO nebo Školení řidičů "referentů" [osoba] 1.700 Kč 4 300 Kč
Školení řidičů "referentů" jako příplatek ke školení BOZP+PO [osoba]     160 Kč