Aktualizováno 18.5.2020

Vážení zákazníci,

v souvislostí se situací kolem koronaviru bychom Vás rádi informovali, že pro Vás i nadále zajišťujeme naše služby.

  • Školení prostřednictví eŠkoly funguje dál, a dál je každou hodinu schvalováno.
  • Konzultace k BOZP, pracovním úrazům atp. jsou možné prostřednictví telefonu, emailu, Skypu.
  • Revize spotřebičů probíhají dál, ale jsou závislé na opatřeních ve Vašich firmách.
  • Prověrky BOZP a preventivní požární prohlídky probíhají normálně, samozřejmě se snažíme dát přednost klientům, kterým vypršel termín v průběhu nouzového stavu

Prosíme všechny zákazníky, u kterých byla vyhlášena karanténa nebo mají podezření na nákazu některého ze zaměstnanců, aby nás informovali ještě před naší návštěvou. Děkujeme a přejeme všem zdraví, a aby naše země rychle tuto krizi překonala!

Další informace:
Článek na webu BEZPEČÁCI.cz (BOZP v době koronaviru) - školení, roušky v zaměstnání, lékařské prohlídky)

Nejnovější příspěvky BEZPEČÁKŮ.CZ

Revize spotřebičů provádí Martin WUTTKA

Skupina RAMAGO.NET pověřila prováděním revizí elektrických spotřebičů Martina Wuttku, IČ: 02289083. Bude je provádět vlastním jménem a také bude svým jménem a na svůj účet vystavovat daňové doklady. Veškeré postupy a standardy zůstávají zachovány, pan Wuttka (kterého všichni dobře znáte) má podporu RAMAGO.NET a kromě změny firmy na certifikátech a na většině faktur nepoznáte větší změnu.

Pro zákazníky, kteří mají revize obsažené v paušální úhradě (varianta Komplexní služba nebo All Inclusive), se nic nemění. Zachovány zůstávají veškeré dosavadní dohody o cenách či provizích. Smluvní vztah i nadále garantuje RAMAGO.NET a můžete se na nás obrátit s Vaším přáním, chválou či stížností.

Čti více ...

Kontrolujte si oprávnění svého dodavatele revizí

V současnosti je platných několik předpisů, které ošetřují oblast revizí elektrických spotřebičů. Nejznámějším je norma ČSN 33.1610, která uvádí zejména postupy, lhůty a ve své informativní části také požadovanou kvalifikaci pracovníka. Ovšem pozor! V souladu se zákonem 251/2005 Sb. o inspekci práce musí být pracovník vybaven osvědčením a firma navíc oprávněním státního odborného dozoru k této činnosti.

Čti více ...

Rozbočky s fází napravo

Starý typ rozboček má nesprávně zapojenu levou zásuvku (při pohledu na rozbočku zapojenou do zásuvky na zdi) - má fázový vodič (ten pod napětím) na pravé straně od kolíku. Ačkoliv se názor revizních techniků na tuto problematiku liší (což je smutné), přístup je stále jediný možný - toto zapojení plně nevyhovuje českým předpisům.

Čti více ...

Důležité odkazy

Rychlé Tweety

Právní záležitosti

Obchodní podmínky

Poskytování veškerých služeb, které si od nás objednáte, se řídí těmito Obchodními podmínkami, platnými od 8.11.2012.

Cookies

Chtějí po nás, abychom Vás informovali, že na tomto webu používáme cookies. Tak Vám to tedy říkáme. Zůstanete-li, souhlasíte.

Nevyžádaná obchodní sdělení

Vyjadřujeme souhlas se zasíláním nevyžádaných obchodních sdělení na adresu reklama@ramago.net. A pouze na tuto adresu...

Vyhlašovaný kurs měn

29,16 Kč/GBP

25,70 Kč/EUR

Tímto kurzem jsou přepočítávány všechny ceny našich produktů a služeb, pokud si vyberete jejich úhradu prostřednictvím jiné měny než Kč.